Hírek, rendezvények

Egyházüldözés a Rákosi-diktatúra idején

Dr. Péterfi Gábor

2022.06.20.

 

 

Magyarország a második világháború végére szovjet megszállás alá került. A háborús vereség, a „régi rend” összeomlása és a szovjet megszállás az egyházakat is gyökeresen új helyzet elé állította. A politikai változások mértéke és sebessége demokratikus körülmények között is magában hordozta az egyházak és az állam közötti konfliktusok lehetőségét. Az állam-egyház viszony újrarendezését azonban kezdetektől kényszerpályára állította a hatalom totális kisajátítására törő kommunista párt politikája, amely a vallásos hagyományrendszer megtörésére, a világnézeti és politikai ellenfélként kezelt egyházak kiszorítására irányult. 

 

 

A téma kapcsán a Rubicon Intézet szervez beszélgetést, ahol dr. Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi docense és dr. Péterfi Gábor, a Rubicon Intézet tudományos munkatársa az egyházüldözés rejtett és nyílt módszereit mellett, kevéssé ismert egyéni élettörténetek felidézésével mutatják be az egyházüldözés áldozatait, ismeretlen mártírjait. Választ keresnek arra a kérdésre, hogy miként reagáltak a diktatúra egyházpolitikájára az egyházi vezetők, illetve a vallási közösségek? Voltak-e lehetőségei az ellenállásnak? Milyen eszközei, mozgástere volt a keresztyén közösségeknek saját értékrendjük, normarendszerük megélésére, tovább örökítésére? 

Az est keretében arra is keresik a választ, hogy miként alakult Magyarország szovjetizálásának első éveiben, a „fenyegetett demokrácia”, vagy „lopakodó diktatúra” esztendeiben a keresztény egyházakkal szemben folytatott kommunista egyházpolitika. Milyen hasonlóságok és különbségek fedezhetőek fel a katolikus és a protestáns felekezetekkel szemben alkalmazott egyházpolitikai-taktikai eszköztárban? 

Az egyre szűkülő politikai-társadalmi mozgásteret vizsgálva, joggal vetődik fel a kérdés, hogy milyen alternatívák álltak a különböző magyarországi egyházak és vezetőik – többek között – Mindszenty József, Ravasz László, Ordass Lajos előtt. Miként látták a szovjet megszállás és a mind nyíltabb kommunista térnyerés szorításában a kényszerpályára szoruló egyházak mozgásterét, lehetőségeit. 

A beszélgetésre a Scruton Belvárosban (1054 Budapest, Zoltán utca 10.) kerül sor, 2022. június 23-án 18:00-tól. Az eseményen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

Regisztrálni az alábbi linken lehetséges: https://forms.gle/UX5WvZj6U4pARyQf7

Close Bitnami banner
Bitnami