Könyvbemutatók

Az oszmán hódítás Európában – Könyvbemutató és konferencia

2022.11.02.

 

 

Vagy én veszem be a várost, vagy az fog engem elemészteni, élve vagy halva – közölte II. Mehmed oszmán szultán XI. Konstantin bizánci császárral Konstantinápoly (a mai Isztambul) végső ostroma előtt.

Az ezeréves Keletrómai vagy más néven Bizánci Birodalom fővárosát 1453. május 29-én vette be a Fatihként, vagyis Hódítóként is ismert II. Mehmed. Dédunokája, I. Szulejmán három nemzedékkel később, 1526. augusztus 29-én Mohács mezején megsemmisítette a Magyar Királyság haderejét, amely több mint százötven éven keresztül útját állta az oszmánok európai előre nyomulásának. A szultán három évvel később már Bécs kapuja előtt állt…

Ágoston Gáborral, a könyv szerzőjével Rácz Árpád beszélgetett.

 

 

 

Az oszmán hódítás Európában – Új megközelítések. Könyvbemutató és konferencia

 

Ágoston Gábor monumentális munkája az oszmán hódítás tágabb összefüggéseit vizsgálja, bemutatva az Oszmán Birodalomnak Európa és a Közel-Kelet történetében játszott, meghatározó szerepét.

A szerző török és európai források és szakirodalom segítségével mutatja be többek között, hogy miért volt Szulejmán szultán legfontosabb európai szövetségese I. Ferenc francia uralkodó, „a legkeresztényibb király”, miért igyekezett Velence, az oszmánellenes Szent Ligák egyik főszereplője gyorsan lezárni háborúit a Fényes Portával, vagy hogy milyen kényszerpályák között kellett a korabeli szerb, horvát, lengyel, magyar és erdélyi uralkodóknak és politikusoknak politizálniuk.

A konferencia első részének felvétele Rácz Árpád, Molnár Antal és Varga Szabolcs köszöntőit, bevezetőit tartalmazza.

 

 

 

A konferencia második részének felvétele a könyv szerzőjének, Ágoston Gábornak az előadását tartalmazza.

 

 

 

A konferencia harmadik részének felvétele Molnár Antal, az ELKH BTK TTI igazgatójának előadását tartalmazza.

 

 

 

A konferencia negyedik részének felvétele Pálffy Géza, az ELKH BTK TTI tudományos tanácsadójának előadását tartalmazza.

 

 

 

A konferencia ötödik részének felvétele Kenyeres István, Budapest Főváros Levéltára főigazgatójának előadását tartalmazza.

 

 

 

A konferencia hatodik részének felvétele Oborni Teréz, az ELKH BTK TTI főmunkatársának előadását tartalmazza.

 

 

 

A konferencia hetedik részének felvétele Varga Szabolcs, az ELKH BTK TTI tudományos főmunkatársának előadását tartalmazza.

 

 

 

A konferencia nyolcadik részének felvétele Kármán Gábor, az ELKH BTK TTI főmunkatársának előadását tartalmazza.

 

 

 

A konferencia kilencedik részének felvétele Ivanics Mária, az SZTE tanszékvezetőjének előadását tartalmazza.

 

Close Bitnami banner
Bitnami