Elemzések, kutatások

Emlékezés a tíz esztendős trianoni traumára

2021/06/04

A két világháború közötti időszak magyar társadalmában egyetértés volt a tekintetben, hogy a békeszerződés rendelkezései igazságtalanok voltak, és azok megváltoztatása elérendő cél kell, hogy legyen. Noha a revízió kívánatos módját és mértékét illetően a közéletben eltérő vélemények léteztek, annak fontosságára egyaránt alapvetésként tekintettek a jobboldaliak és baloldaliak, konzervatívok és liberálisok, vagy éppenséggel a németbarátok és az angolszász orientációjú külügyi vonalvezetés hívei. A Trianon megítélésével kapcsolatos korabeli társadalmi konszenzus többek között a békediktátum aláírásának tizedik évfordulóján tartott megemlékezéseken keresztül is kiválóan látható, amelyeket Gali Máté, intézetünk tudományos főmunkatársa mutat be az alábbi írásában.

Trianon à la française

2021/06/03

A magyar történelmi emlékezet a trianoni tragédiáért elsősorban a békekonferenciának otthont adó Franciaországot tekinti felelősnek. De vajon ők hogyan tekintenek vissza a 20. századi magyar történelem legmeghatározóbb eseményére? Mit gondolnak Trianonról? Hahner Péter a gyászos évforduló apropóján azt a kérdést igyekszik megválaszolni, hogy mit tudhatnak a franciák a békediktátumról és általában véve Magyarország első világháború utáni sorsáról.

A legkisebb testvér, aki „az egyiptológia atyjává” vált: 189 éve halt meg Jean-François Champollion

2021/03/06

A hieroglifákat megfejtő francia tudós életéről Tarján M. Tamás tudományos segédmunkatárs írt összefoglaló cikket.

Elkészült Gali Máté áttekintő tanulmánya a Horthy-korszak historiográfiájáról

2021/02/04

A Rubicon Intézet indulásakor az alapítók elsőként azt a célt tűzték ki, hogy az intézmény kutatói végezzenek helyzetértékelést a maguk szakterületén. Elsőként Gali Máté tudományos munkatárs historiográfiai összegzését közöljük, aki a Horthy-korszakról szóló történettudományi kutatások eddigi történetét és jelen állását foglalta össze tanulmányában.

Szarka László: Felvidéki viták és várakozások a népszámlálás előtt

2021/01/28

Szarka László, Intézetünk tudományos főmunkatársa – a közeledő 2021. évi népszavazás apropóján – a szlovákiai magyar kisebbség helyzetét mutatja be elemzésében.

Konzervativizmus a dualizmuskori diskurzusban – Bevezető írás

2020/12/07

Tarján M. Tamás, a Rubicon Intézet tudományos segédmunkatársa esszésorozatot indít azzal a céllal, hogy megismertesse a dualizmus korszakának fontosabb konzervatív írásait a szélesebb közönséggel, és a források elemzése révén – idővel – feltárja a korszak konzervativizmusának sajátos vonásait.

Sokcsevits Dénes: Magyarország és Jugoszlávia 1956-ban. Tito és a jugoszlávok szerepe a magyar forradalomban

2020/12/01

Sokcsevits Dénes tanulmánya a jugoszláv források felhasználásával mutatja be, hogy miként viszonyult Tito és rendszere az 1956-os magyarországi eseményekhez.

Dr. Gali Máté: Iuliu Maniu esete a magyar hazafias neveléssel

2020/11/30

Dr. Gali Máté ismeretterjesztő írása Iuliu Maniuról (magyaros formában Maniu Gyuláról), a két világháború közötti “Nagy-Románia” híres miniszterelnökéről, aki a zilahi Wesselényi Református Kollégium diákjából vált a román nacionalizmus élharcosává.

Close Bitnami banner
Bitnami