Hírek

Vendégelőadónk, Andrej Tóth a kisantantról

2021/07/30

A Rubicon Intézet júliusi vitaestjén Szarka László fűmunkatársunk, valamint Andrej Tóth, a Prágai Közgazdasági Egyetem kancellárja Magyarország és a kisantant témakörét járták körül. A témáról vitaestünk vendégelőadója interjút adott a Kossuth Rádiónak.

Miért robbant ki a francia forradalom?

2021/07/28

A francia forradalomra máig sokan úgy tekintenek, mintha a modern történelem egyik legnagyszerűbb fordulatára került volna sor. De valóban erről lenne szó? Mi történt igazából a francia forradalom során? A Bastille ostromának évfordulóján Hahner Péter, intézetünk főigazgatója foglalta össze ennek a meghatározó korszaknak az eseményeit az Axióma videójában.

Hetvenöt éve zajlott a kassai tömegper

2021/07/22

1946 nyarán a kassai járási népbíróság pert indított a város több száz magyar nemzetiségű polgára ellen. Az ún. „kassai tömegper” egy kevésbé ismert epizódja volt annak a bosszúhadjáratnak, amelyet (Magyarország korábbi revíziós sikerei miatt) a csehszlovák hatóságok folytattak a második világháború után helyreállított ország magyar népessége ellen. Szarka László, intézetünk tudományos főmunkatársa a per évfordulójának apropóján interjút adott a Katolikus Rádiónak.

Magyarország és a kisantant

2021/07/14

1920–21 során az első világháborúból győztesen kikerülő közép-európai országok közül Csehszlovákia, a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság és a Román Királyság kétoldalú szerződésekkel létrehozta a kisantantot. Ennek a szövetségnek a fő célja a kezdetektől fogva az volt, hogy megőrizze a versailles-i status quót, ezért akadályozta Magyarország revíziós törekvéseit és a Habsburgok visszatérését. A témához kapcsolódóan Szarka László, intézetünk tudományos főmunkatársa több interjút is adott a közelmúltban.

Hol van „Magyarország helye a nap alatt?”

2021/07/12

94 esztendővel ezelőtt, 1927. június 21-én jelent meg Lord Rothermere híres cikke a Daily Mail nevű lapban. Írásában a brit sajtómogul felvetette a trianoni békediktátum igazságtalanságát, és felkarolta a magyar revíziós törekvéseket. A cikk tartalmáról, következményeiről és születésének körülményeiről Tarján M. Tamás beszélt a debreceni FM90 Campus Rádióban.

Hetvenhárom évvel ezelőtt alakult meg a Magyar Dolgozók Pártja

2021/07/05

A Magyar Dolgozók Pártjának 1948. június 12-i megalakulása a második világháború utáni sztálinista diktatúraépítés egyik legjelentősebb állomása volt. A szociáldemokraták és a kommunisták egyesülésével megszülető MDP egy esztendővel később már a proletárdiktatúra egyetlen pártjaként, az államhatalom kizárólagos birtokosaként működött. Gyakorlati vagy inkább szimbolikus szereppel bírt az új párt megalakulása? A témáról Tarján M. Tamás, intézetünk tudományos segédmunkatársa beszélt a debreceni FM90 Campus Rádióban.

Hetvenöt éve ítélték el koholt vádak alapján Esterházy Jánost

2021/07/01

1946. június 10-én a szovjet hatóságok tíz év munkatáborra ítélték a Moszkvába elhurcolt Esterházy Jánost és pozsonyi politikustársait. Annak ellenére, hogy Esterházy a második világháború alatt szembeszállt a tisói Szlovákia antiszemita politikájával és a zsidók mentésében személyesen is részt vett, magyar nemzetisége miatt az 1945 utáni „számonkérés” áldozatául esett. Életpályájáról és tragikus sorsáról Szarka László, intézetünk tudományos főmunkatársa beszélt a Kossuth Rádióban.

IV. Károly visszatérési kísérletei – „királypuccs” vagy jogos trónfoglalás?

2021/06/29

1918 novemberében IV. Károly magyar király az eckartsaui nyilatkozatban deklarálta, hogy visszavonul az uralkodói jogok gyakorlásától, és eleve elismeri azt az államformát, amelyet a magyarok választanak maguknak. Két és fél évvel később, 1921 húsvétján aztán váratlanul mégis megjelent Magyarországon, hogy visszaszerezze trónját, ugyanezen év októberében pedig már sereggel vonult Horthy Miklós kormányzó és támogatói ellen. Valóban „királypuccsok” történtek, ahogy később a történetírás gyakran hivatkozott az 1921-es eseményekre? Vagy a jog Károly oldalán állt? A témáról Tarján M. Tamás, intézetünk tudományos segédmunkatársa beszélt a Kossuth Rádióban.

Nyolcvan évvel ezelőtt lépett be Magyarország a második világháborúba

2021/06/25

1941. június 26-án azonosítatlan repülőgépek bombázták Kassa városát. Az ismeretlenek által végrehajtott támadás 32 halálos áldozatot követelt, és közvetlen szerepet játszott abban, hogy Magyarország csatlakozott a tengelyhatalmak Szovjetunió elleni támadásához. A hadba lépésről az évforduló alkalmából Gali Máté, intézetünk tudományos főmunkatársa beszélt a Karc FM rádióban.

Száz évvel ezelőtt jött létre a kisantant

2021/06/25

1921. június 7-én, a román–jugoszláv együttműködési egyezmény aláírásával jött létre a megcsonkított Magyarország három szomszédját (a két megnevezett államon túl még Csehszlovákiát) magába tömörítő kisantant. A téma kapcsán Szarka László, intézetünk tudományos főmunkatársa adott több ízben interjút a Kossuth Rádiónak.

Apponyi Albert híres szónoklata és életpályája – történelmi vitaest

2021/06/22

1846. május 29-én, 175 évvel ezelőtt született Apponyi Albert, a dualizmus és a Horthy-korszak egyik legnagyobb formátumú politikusa, akit a szélesebb közvélemény elsősorban a párizsi békekonferencián tartott szónoklata miatt ismer. Emléke előtt tisztelegve intézetünk június 16-án vitaestet szervezett.

„Hahner a harag és elfogultság nélküli, józan és távolságtartóan racionális megközelítés híve” – Recenzió az Élet és Irodalomban

2021/06/18

A Rubicon Intézet gondozásában 2020-ban látott napvilágot Hahner Péter Világtörténeti kaleidoszkóp magyar szemmel című kötete. A kötetről az Élet és Irodalomban Bihari Péter készített ismertetést.

„Tigrisugrás a történelem szabad ege alatt” vagy „a francia történelem rendkívül túlértékelt eseménye”? – 150 évvel ezelőtt fojtották vérbe a párizsi kommünt

2021/06/09

1871. március 18-án spontán felkelés tört ki a porosz erők által körülzárt Párizsban, miután a francia hadsereg kísérletet tett a nemzetőrség ágyúinak begyűjtésére. A kormány Versailles-ba menekült, és a francia–porosz háborúban megalázott fővárosban megalakult a kommün, amelyet két hónappal később különös kegyetlenséggel vertek le a Harmadik Köztársaság erői. A kommün vérbe fojtásának 150. évfordulóján Hahner Péter, intézetünk főigazgatója Balázs Gábor Franciaországban élő történésszel, a „Párizs – szabad város 1871” című könyv szerzőjével vitázott, Csunderlik Péter moderálása mellett.

Volt -e alternatívája az 1867. évi kiegyezésnek?

2021/05/31

1867. május 22-én kelt Párizsban a híres Cassandra-levél, amelyben Kossuth Lajos tiltakozását fejezte ki az osztrák–magyar kiegyezéssel szemben, és a nyilvánosság erejével igyekezett eltántorítani Deák Ferencet a kompromisszum megkötésétől. A levél megírásának évfordulóján Tarján M. Tamás, intézetünk tudományos segédmunkatársa a Mandiner podcast adásában beszélt a kiegyezésről, Kossuth és Deák „igazságáról.”

Mit jelentett a „napóleoni szabadság” a gyakorlatban?

2021/05/26

216 esztendővel ezelőtt, 1809. május 15-én kelt Bonaparte Napóleon schönbrunni kiáltványa, melyben felszólította a magyar nemeseket, hogy „szerezzék vissza ősi szabadságukat”, gyűljenek össze Rákos mezején, és válasszanak maguknak királyt a Habsburgok helyett. A témában Tarján M. Tamás, intézetünk tudományos segédmunkatársa adott interjút május 17-én, az FM90 Campus Rádiónak.

1918. május 7.: A nap, amikor Románia vereséget szenvedett az első világháborúban

2021/05/25

Tarján M. Tamás, intézetünk tudományos segédmunkatársa május 10-én reggel az FM90 Campus Rádióban az 1918-as bukaresti különbékéről beszélt. Mint ismeretes, ennek értelmében – legyőzött államként – Románia kilépett az első világháborúból.

„A propaganda iránti érzéke is kivételessé tette Napóleont”

2021/05/24

Intézetünk főigazgatója, Hahner Péter a Jelen közéleti hetilapban adott interjút a kétszáz évvel ezelőtt elhunyt Bonaparte Napóleonról.

A lengyel király, aki legyőzte Rettegett Ivánt: Báthory István

2021/05/23

445 évvel ezelőtt, 1576. május 1-jén koronázták lengyel királlyá Báthory István erdélyi fejedelmet. Az évforduló alkalmából Tarján M. Tamás, intézetünk tudományos segédmunkatársa Báthory uralkodásáról és lengyelországi emlékezetéről beszélt a debreceni FM90 Campus Rádió reggeli műsorában.

Kihirdették a Rubicon Intézet tudományos pályázatának díjazottjait

2021/05/13

Kihirdették a Rubicon Intézet „A 20. századi magyar történelem új szemszögből” című, 1 millió forint összdíjazású pályázatának nyerteseit. A történelemtudomány művelői számára első ízben kiírt felhívásra több mint száztíz pályamű érkezett.

Gali Máté cikke a City7 Magazinban

2021/05/11

A nagykanizsai lap tudományos főmunkatársunk korábban adott interjúját közölte részben újra, mely a Zalai Hírlapban jelent meg.

Gali Máté interjúja a Zalai Hírlapban

2021/04/26

A Rubicon Intézet tudományos főmunkatársa gróf Bethlen István miniszterelnökről beszélt a megyei lapnak.

Tarján M. Tamás hétfői interjúja az FM90 Campus Rádióban

2021/04/25

Intézetünk tudományos segédmunkatársa minden hétfőn – állandó vendégként – a debreceni FM90 Campus Rádió reggeli műsorában szerepel. Az első két alkalommal az 1848–49-es szabadságharc tetőpontján kiadott Függetlenségi nyilatkozatról, illetve Lukács László dualizmuskori miniszterelnökről beszélt.

Gali Máté cikke a Mandiner hetilapban

2021/04/24

Intézetünk tudományos főmunkatársa kormányalakításának 100. évfordulóján közölt írást Bethlen Istvánról, a két világháború közötti Magyarországot konszolidáló miniszterelnökről.

Gali Máté publikációja a Corvinák tudásbázison

2021/04/23

A Rubicon Intézet tudományos főmunkatársa a klebelsbergi kultúrpolitikához kapcsolódóan közölt egy írást, melyben a Horthy-korszakbeli elitképzést és kulturális kapcsolatépítést mutatta be.

Interjú Tarján M. Tamással a Karc FM-en

2021/04/17

Intézetünk tudományos segédmunkatársa Hunyadi Mátyás uralkodásáról, külpolitikájának közép-európai dimenzióiról beszélt a nagy király halálának évfordulója alkalmából.

Interjú Gali Mátéval a Mandineren

2021/03/30

Tudományos főmunkatársunk IV. Károly király 1921. évi visszatérési kísérleteiről beszélt a portálnak.

Gali Máté írása Berzeviczy Albertről a Corvinákon

2021/03/30

Intézetünk tudományos főmunkatársa halálának 85. évfordulóján közölt írást a dualizmus és a Horthy-korszak egyik legkiemelkedőbb politikusáról.

Tarján M. Tamás interjúja az Indexen

2021/03/23

A Rubicon Intézet tudományos segédmunkatársa a breszt-litovszki béke 103. évfordulójának alkalmából adott interjút a portálnak.

Tarján M. Tamás szereplése az M5 Librettó című műsorában

2021/03/17

Intézetünk tudományos segédmunkatársa a műsorban arról beszélt, hogy miként változott Kossuth Lajos elképzelése a független Magyarországról a levert szabadságharc után. A beszélgetés során a politikus kultuszáról is szó esett.

Gali Máté publikációja a Kommentár folyóiratban

2021/03/17

Intézetünk tudományos főmunkatársa a Kommentár 2021/1. számában Bethlen Istvánról közölt politikai portrét.

Megjelent Gali Máté recenziója a Magyar Nemzetben

2021/03/15

A Rubicon Intézet tudományos főmunkatársa Hatos Pál nemrégiben megjelent, tanácsköztársaságról írt monográfiájáról közölt recenziót a napilapban.

Gali Máté publikációja a Mandiner hetilapban

2021/03/11

Tudományos főmunkatársunk a közelgő március 15-i ünnep alkalmából közölt írást a lapban.

Szarka László interjúja a Kossuth Rádióban

2021/03/08

A csehszlovák-magyar lakosságcsere-egyezmény aláírásának évfordulója kapcsán adott interjút Szarka László, Intézetünk tudományos főmunkatársa a Kossuth Rádiónak.

Szarka László interjúja a Katolikus Rádióban a csehszlovák–magyar lakosságcsere-egyezményről

2021/03/08

Intézetünk tudományos főmunkatársa az egyezmény megkötésének 75. évfordulóján beszélt a második világháború után Csehszlovákia által kikényszerített népességcseréről.

Gali Máté szereplése a „Párhuzamos valóságok” című podcast adásban

2021/03/01

Intézetünk tudományos főmunkatársa a Kontra.hu „Párhuzamos valóságok” című műsorában beszélt a történelem mindennapokra gyakorolt hatásáról.

Tarján M. Tamás interjúja a Trend FM-en

2021/02/23

A Rubicon Intézet tudományos segédmunkatársa a Trend FM Monitor Délután című műsorában szerepelt, ahol az Andrássy-kormány 1867. februári megalakulásáról és Andrássy Gyula életpályájáról beszélt.

Tarján M. Tamás interjúja a Karc FM-en Andrássy Gyula kormányalakításáról és a kiegyezésről

2021/02/17

Intézetünk tudományos segédmunkatársa a rádióadó Hangoló című reggeli műsorában beszélt a kiegyezés egyik legfontosabb mozzanatáról, az Andrássy-kormány 1867. februári megalakulásáról.

Elkészült Gali Máté áttekintő tanulmánya a Horthy-korszak historiográfiájáról

2021/02/04

A Rubicon Intézet indulásakor az alapítók elsőként azt a célt tűzték ki, hogy az intézmény kutatói végezzenek helyzetértékelést a maguk szakterületén. Elsőként Gali Máté tudományos munkatárs historiográfiai összegzését közöljük, aki a Horthy-korszakról szóló történettudományi kutatások eddigi történetét és jelen állását foglalta össze tanulmányában.

A Facebookon továbbra is megtekinthető az amerikai választásokról szóló vitaestünk felvétele

2021/01/07

2020 decemberében, egy vitaest keretében Szilvay Gergely, Intézetünk főmunkatársa és Glant Tibor, a Debreceni Egyetem amerikanistája beszélgetett az Egyesült Államok választásairól Hahner Péter intézeti főigazgató moderálása mellett.

Hahner Péter interjúja a Trend FM-en

2021/01/07

A Rubicon Intézet főigazgatója Oláh Andrea Könyvben utazom című műsorában beszélt megjelent új kötetéről és az abban szereplő történelmi témákról.

Recenzió a Világtörténelmi kaleidoszkópról a Mandineren

2021/01/02

A lap internetes felületén Veczán Zoltán véleményezte Hahner Péter nemrég megjelent tanulmánykötetét.

Hahner Péter interjúja a Magyar Katolikus Rádióban

2020/12/31

A Rubicon Intézet főigazgatója a Magyar Katolikus Rádióban a Magyar Téka című műsor vendége volt.

A Tilos Rádió interjúja Hahner Péterrel JFK meggyilkolásáról

2020/12/23

Intézetünk főigazgatója John F. Kennedy amerikai elnök meggyilkolásának 57. évfordulójának alkalmából adott interjút a Tilos Rádiónak.

Megjelent a Rubicon Intézet első kiadványa

2020/12/22

Intézetünk gondozásában megjelent Hahner Péter Világtörténeti kaleidoszkóp című tanulmánykötete. A könyv főigazgatónk legkiválóbb ismeretterjesztő írásait szedte csokorba, amelyek az elmúlt évtizedek során a Rubicon Történelmi Magazinban jelentek meg.

Interjú Szarka Lászlóval a Kossuth Rádióban

2020/12/21

Szarka László, Intézetünk tudományos munkatársa a Vasárnapi Újság című műsorban beszélt arról, hogy Trianon 100. évfordulója milyen visszhangokat keltett a szomszédos országokban.

Gali Máté recenziója a Kommentárban

2020/12/01

Intézetünk tudományos munkatársa, Gali Máté a Kommentár folyóirat 2020. évi 4. számában Harcban a „nép ellenségeivel” címmel közölt recenziót Máthé Áron történész „Vörös karszalag” című munkájáról.

Nagy jelentőségű magyar-horvát művészeti és kultúrtörténeti kiállítás Zágrábban

2020/10/14

A zágrábi Galerija Klovićevi Dvori és a Magyar Nemzeti Múzeum együttműködésével 2020. szeptember 24-én nagyszabású, a magyar-horvát együttélés teljes több mint 800 éves időszakát felölelő reprezentatív kiállítás nyílt Zágrábban. A kiállítás címe: Ars et virtus. Hrvatska-Mađarska. 800 godina zajedničke kulturne baštine/Ars et Virtus. Croatia-Hungary, 800 years of shared cultural heritage/Ars et virtus. Horvátország-Magyarország, 800 év közös öröksége.

Close Bitnami banner
Bitnami