Könyvrecenziók

Rosszfiúk világforradalma? – Recenzió Hatos Pál Tanácsköztársaság-monográfiájáról

2022/03/21

Hatos Pál ‒ folytatva Az elátkozott köztársaság című monográfiájával kezdett munkát ‒ arra vállalkozott, hogy az 1919. évi magyar proletárdiktatúra történetét áttekintse. A szerző ezzel a magyar történettudomány egy régi adósságát törlesztette, hiszen Hajdu Tibor 1969-ben megjelent monográfiája óta ez az első munka, amely a tanácsköztársaság históriájának átfogó áttekintésére vállalkozott. Nánay Mihály és Ligeti Dávid recenziója.

Könyvismertető – A 20. század elfeledett magyar emlékművei

2022/03/02

Az első világháború alatt és után jóval több mint ezer hősi emlékművet emeltek hazánkban az elesettek emlékére. Szinte minden helység közterein, templomaiban, laktanyáiban avattak a háborút idéző szobrokat, domborműveket, emléktáblákat – melyek minden bizonnyal rendkívül megható és fontos emlékjelek voltak azok számára, akik elveszített hozzátartozóik nevét olvashatták a talapzatokon. A kommunista kormányzat idején azonban a laktanyákból módszeresen eltüntették az „imperialista háborúvá” átkeresztelt nemzeti katasztrófa emlékeit, majd eltávolították ezeket a közterületek és templomok többségéből is. Hahner Péter recenziója.

Trianoni tükrök – Egy osztrák és egy szlovák monográfia az 1919–1920. évi békeszerződésekről

2021/12/30

Az első világháborút utolsó előttiként lezáró magyar békeszerződés eseményei a szomszéd országok történetírásában sokáig nem kaptak igazán mély, forrásokra épülő, monografikus feldolgozást. Konferencia- és tanulmánykötetek, visszaemlékezések persze akadtak szép számmal, de szakszerűen, komoly hivatkozásokkal alátámasztott tudományos munka száz év alatt egy sem született a román, (cseh)szlovák, szerb, horvát, szlovén történészek tollából. Az osztrák Arnold Suppan és a szlovák Roman Holec centenáriumon megjelent monográfiái tehát régi adósságot törlesztenek. Szarka László két recenziója.

Egy bölcs a hat közül – Recenzió George F. Kennan emlékiratairól

2021/12/08

George F. Kennan egyike azon 20. századi amerikai államférfiaknak, akikről 2013-ban Walter Isaacson The Wise Men: Six Friends and the World They Made (A bölcs férfiak. Hat barát és a világ, amit létrehoztak) címmel írt könyvet. Isaacson méltató szavai szerint Averell Harriman, Dean Acheson, Robert Lovett, John McCloy és Charles Bohlen mellett kormányhivatalnokként Kennan is tartós befolyást gyakorolt az Egyesült Államok 20. századi külpolitikájára. Hahner Péter írása.

Hitlerre várva – Recenzió Stephen Kotkin Sztálin-életrajzának második kötetéről

2021/11/12

A kötet Sztálin életének azt a korszakát mutatja be, amelyben egy keményen dolgozó, vérontástól sem visszariadó, de környezete által még kezelhető munkatársnak és egyesek szemében barátnak tekintett politikus előbb mindenható diktátorrá, majd pszichopata tömeggyilkos zsarnokká változott át. Úgy is mondhatnánk: Sztálin fénykoráról olvashatunk, amelyben egymást követték a sikerek. Legalábbis az ő számára. Hahner Péter recenziója.

Erdély Mohácsai? – Recenzió B. Szabó János monográfiájáról

2021/10/13

B. Szabó János 2019-es kötetében egy kevésbé ismert tragédiát mutat be: az Erdélyi Fejedelemség történetének mélypontját, vagyis az 1657–1662 közti éveket. S hogy miért tekinti mélypontnak ezt az időszakot? Nemcsak azért, mert néhány év alatt négy ember ült a fejedelmi trónon, egymást oda-vissza váltogatva, hanem főleg azért, mert mindennek a Tündérkert oszmán megrendszabályozása lett a vége. Ezek az évek erősen hozzájárultak ahhoz a demográfiai hanyatláshoz, ami évszázadokkal később előmozdította a történelmi Magyarország szétesését. Szilvay Gergely írása.

Egy ismerős, akiről szinte semmit sem tudtunk – Recenzió Majakovszkij életrajzáról

2021/10/04

Majakovszkij sok szempontból emlékeztet József Attilára: ő is a depresszió és a hiperaktivitás között ingadozott, ugyanúgy nem tudta elviselni a vereséget a játékban, több kísérletet tett az öngyilkosságra, és ugyanolyan abszurd, önző és hisztérikus módon követelt teljes odaadást és házasságot különböző asszonyoktól, akikbe szerelmes lett. Ugyanolyan okos gondolatokat vetett papírra a versírásról, mint a magyar költő, s ugyanolyan ellentmondásos kapcsolatban állt a kommunista mozgalommal. Hahner Péter írása.

A női test két alakváltozata – Recenzió Czingel Szilvia könyvéről

2021/09/13

„A Horthy-korszak paraszti származású nőinek mindennapjait, a kivetkőzés folyamatának kevésbé látható mozzanatait nagyszerűen foglalja össze, és ami talán még fontosabb, egy olyan csoportot helyez a történeti vizsgálódás központjába, amellyel a történettudomány – a néprajzzal ellentétben – eddig kevésbé foglalkozott.” Vámos Eszter recenziója.

Aki a hitet választotta – Hahner Péter könyvrecenziója Fekete Éva Lukács-monográfiájáról

2021/08/05

Kevesen ismerték olyan alaposan Lukács György életét és műveit, mint Fekete Éva, aki a hetvenes években a filozófus életműkiadásának szerkesztője volt a Magvető Kiadónál. Az életrajzot 1974-ben fejezte be. Kardos György, a kiadó igazgatója azonnal elsüllyesztette a kéziratot az íróasztalába, és csak az ő halála után került elő, 1985-ben. Fekete Éva tragikusan korai, ötvenhárom éves korában bekövetkezett haláláig minden jel szerint tovább dolgozott az életrajzon, mert 1974 utáni kiadványok is felbukkannak a jegyzetekben, amelyeket a kötet szerkesztői újabb kiadványok adataival is kiegészítettek. A közelmúltban megjelent monográfiáról Hahner Péter, intézetünk főigazgatója készített recenziót.

Ragyogó könyv egy sötét korról – Hahner Péter könyvrecenziója

2021/06/28

Egy évtizeddel ezelőtt jelent meg Gyarmati György kiváló könyve a Rákosi-korszakról, amely nem csupán összefoglalta, de egyszersmind újra is definiálta ezt a történelmi időszakot. Intézetünk a közelmúltban megjelentette a monográfia harmadik kiadását. Ebből az alkalommal Hahner Péter főigazgató írt recenziót, amely egy kattintás után olvasható.

Könyvismertetés – Joseph Fouché emlékiratai

2021/05/18

A Kossuth Kiadó a közelmúltban ismételten kiadta Joseph Fouché emlékiratait. Napóleon rendőrminiszterének memoárjáról Hahner Péter, intézetünk főigazgatója írt ismertetőt.

Könyvismertetés – Új francia történelmi atlaszok

2021/04/12

Hahner Péter intézeti főigazgató kettő, a közelmúltban megjelent francia történelmi atlaszt mutat be könyvismertetőjében.

A revizionista cigányprímás – Szilvay Gergely könyvrecenziója

2021/03/13

Intézetünk tudományos munkatársa Hajnáczky Tamás közelmúltban megjelent munkáját ismerteti, amely Bura Károly cigányprímásról szól.

Hahner Péter könyvismertetője a Napóleon. Történelmi lexikon című kötetről

2021/01/26

A recenzióban Intézetünk főigazgatója Thierry Lentz tavaly megjelent kötetét mutatja be, amely lexikonszerűen közli és nyilvántartja a Bonaparte Napóleon pályafutásával kapcsolatos kutatások legfrissebb eredményeit.

Hahner Péter: Egy bölcs ember korrekt nézetei – mindenről

2020/12/20

Hahner Péter intézeti főigazgató a legnagyobb 20. századi lengyel filozófusnak is nevezett Leszek Kołakowski 2004-ben kiadott tanulmánykötetét ismerteti.

Hahner Péter: Jókedvű könyv egy baljóslatú témáról

2020/12/20

Intézetünk főigazgatója a recenzióban John Lewis Gaddis hidegháborúról szóló monográfiáját ismerteti, amelyet tavaly óta magyarul is olvashat a történelem iránt érdeklődő közönség.

Hahner Péter: Elgondolkodtató könyv Európa különös haláláról

2020/12/01

A Rubicon Intézet főigazgatója az alábbi ismertetőben Douglas Murray 2017-es, migrációról, iszlámról, európai identitásról írt híres monográfiáját mutatja be.

Hahner Péter: Miért oly nehéz megszabadulni a marxista gondolkodásmódtól?

2020/12/01

Hahner Péter, Intézetünk főigazgatója Timothy Snyder és Tony Judt közös kötetét ismerteti, amely “beszélgetős formában”, a halálos kórban szenvedő Judt betegágyánál született meg.

Hahner Péter: Mestermű Lenin hű tanítványáról

2020/12/01

Hahner Péter intézeti főigazgató ebben a könyvismertetőben Stephen Kotkin Sztálin-életrajzának első kötetét mutatja be.

Hahner Péter: Kényes kérdések könyve

2020/12/01

Intézetünk főigazgatójának ismertető írása Douglas Murray “A tömegek tébolya. Áldozatok a politikai korrektség oltárán?” című művéről.

Close Bitnami banner
Bitnami