Könyvrecenziók

Erdély Mohácsai? – Recenzió B. Szabó János monográfiájáról

2021/10/13

B. Szabó János 2019-es kötetében egy kevésbé ismert tragédiát mutat be: az Erdélyi Fejedelemség történetének mélypontját, vagyis az 1657–1662 közti éveket. S hogy miért tekinti mélypontnak ezt az időszakot? Nemcsak azért, mert néhány év alatt négy ember ült a fejedelmi trónon, egymást oda-vissza váltogatva, hanem főleg azért, mert mindennek a Tündérkert oszmán megrendszabályozása lett a vége. Ezek az évek erősen hozzájárultak ahhoz a demográfiai hanyatláshoz, ami évszázadokkal később előmozdította a történelmi Magyarország szétesését. Szilvay Gergely írása.

Egy ismerős, akiről szinte semmit sem tudtunk – Recenzió Majakovszkij életrajzáról

2021/10/04

Majakovszkij sok szempontból emlékeztet József Attilára: ő is a depresszió és a hiperaktivitás között ingadozott, ugyanúgy nem tudta elviselni a vereséget a játékban, több kísérletet tett az öngyilkosságra, és ugyanolyan abszurd, önző és hisztérikus módon követelt teljes odaadást és házasságot különböző asszonyoktól, akikbe szerelmes lett. Ugyanolyan okos gondolatokat vetett papírra a versírásról, mint a magyar költő, s ugyanolyan ellentmondásos kapcsolatban állt a kommunista mozgalommal. Hahner Péter írása.

A női test két alakváltozata – Recenzió Czingel Szilvia könyvéről

2021/09/13

„A Horthy-korszak paraszti származású nőinek mindennapjait, a kivetkőzés folyamatának kevésbé látható mozzanatait nagyszerűen foglalja össze, és ami talán még fontosabb, egy olyan csoportot helyez a történeti vizsgálódás központjába, amellyel a történettudomány – a néprajzzal ellentétben – eddig kevésbé foglalkozott.” Vámos Eszter recenziója.

Aki a hitet választotta – Hahner Péter könyvrecenziója Fekete Éva Lukács-monográfiájáról

2021/08/05

Kevesen ismerték olyan alaposan Lukács György életét és műveit, mint Fekete Éva, aki a hetvenes években a filozófus életműkiadásának szerkesztője volt a Magvető Kiadónál. Az életrajzot 1974-ben fejezte be. Kardos György, a kiadó igazgatója azonnal elsüllyesztette a kéziratot az íróasztalába, és csak az ő halála után került elő, 1985-ben. Fekete Éva tragikusan korai, ötvenhárom éves korában bekövetkezett haláláig minden jel szerint tovább dolgozott az életrajzon, mert 1974 utáni kiadványok is felbukkannak a jegyzetekben, amelyeket a kötet szerkesztői újabb kiadványok adataival is kiegészítettek. A közelmúltban megjelent monográfiáról Hahner Péter, intézetünk főigazgatója készített recenziót.

Ragyogó könyv egy sötét korról – Hahner Péter könyvrecenziója

2021/06/28

Egy évtizeddel ezelőtt jelent meg Gyarmati György kiváló könyve a Rákosi-korszakról, amely nem csupán összefoglalta, de egyszersmind újra is definiálta ezt a történelmi időszakot. Intézetünk a közelmúltban megjelentette a monográfia harmadik kiadását. Ebből az alkalommal Hahner Péter főigazgató írt recenziót, amely egy kattintás után olvasható.

Könyvismertetés – Joseph Fouché emlékiratai

2021/05/18

A Kossuth Kiadó a közelmúltban ismételten kiadta Joseph Fouché emlékiratait. Napóleon rendőrminiszterének memoárjáról Hahner Péter, intézetünk főigazgatója írt ismertetőt.

Könyvismertetés – Új francia történelmi atlaszok

2021/04/12

Hahner Péter intézeti főigazgató kettő, a közelmúltban megjelent francia történelmi atlaszt mutat be könyvismertetőjében.

A revizionista cigányprímás – Szilvay Gergely könyvrecenziója

2021/03/13

Intézetünk tudományos munkatársa Hajnáczky Tamás közelmúltban megjelent munkáját ismerteti, amely Bura Károly cigányprímásról szól.

Hahner Péter könyvismertetője a Napóleon. Történelmi lexikon című kötetről

2021/01/26

A recenzióban Intézetünk főigazgatója Thierry Lentz tavaly megjelent kötetét mutatja be, amely lexikonszerűen közli és nyilvántartja a Bonaparte Napóleon pályafutásával kapcsolatos kutatások legfrissebb eredményeit.

Hahner Péter: Egy bölcs ember korrekt nézetei – mindenről

2020/12/20

Hahner Péter intézeti főigazgató a legnagyobb 20. századi lengyel filozófusnak is nevezett Leszek Kołakowski 2004-ben kiadott tanulmánykötetét ismerteti.

Hahner Péter: Jókedvű könyv egy baljóslatú témáról

2020/12/20

Intézetünk főigazgatója a recenzióban John Lewis Gaddis hidegháborúról szóló monográfiáját ismerteti, amelyet tavaly óta magyarul is olvashat a történelem iránt érdeklődő közönség.

Hahner Péter: Elgondolkodtató könyv Európa különös haláláról

2020/12/01

A Rubicon Intézet főigazgatója az alábbi ismertetőben Douglas Murray 2017-es, migrációról, iszlámról, európai identitásról írt híres monográfiáját mutatja be.

Hahner Péter: Miért oly nehéz megszabadulni a marxista gondolkodásmódtól?

2020/12/01

Hahner Péter, Intézetünk főigazgatója Timothy Snyder és Tony Judt közös kötetét ismerteti, amely “beszélgetős formában”, a halálos kórban szenvedő Judt betegágyánál született meg.

Hahner Péter: Mestermű Lenin hű tanítványáról

2020/12/01

Hahner Péter intézeti főigazgató ebben a könyvismertetőben Stephen Kotkin Sztálin-életrajzának első kötetét mutatja be.

Hahner Péter: Kényes kérdések könyve

2020/12/01

Intézetünk főigazgatójának ismertető írása Douglas Murray “A tömegek tébolya. Áldozatok a politikai korrektség oltárán?” című művéről.

Close Bitnami banner
Bitnami