Az európai kultúra önfelszámolása? – A berlini utcanevek sorsa

2022/01/31

 

A berlini tartományi szenátus megrendelésére nemrégiben született tanulmány szerint közel háromszáz berlini közterület nevét kellene megváltoztatni, ugyanis azok valamilyen mértékben antiszemita gondolatokat is valló történelmi személyiségekről vannak elnevezve. Közöttük megtaláljuk Luther Mártont, vagy éppen Richard Wagnert és Konrad Adenauert is. Józan történelmi megítéléssel közelítve a felvetés teljesen történelmietlen ugyanis a római jog által is méltán tiltott „visszamenőleges hatály” jellemzi. Azaz a mai korunk értékítéleteit vetíti vissza korábbi időszakra, így a 16. századra is.

Nánay Mihály intézeti főmunkatárs szerint az európai kultúra hanyatlásának is egy jól megfogható szimbolikus esete ez, a deheroizálás klasszikus példája. Kiemelte: „Egyetlen közösség sem működhet példaszerűnek tekintett, közös „hősök” nélkül. Ugyanakkor nincsen olyan történelmi személyiség, akinek teljes életpályáját áttekintve ne lehetne bizonyos támadásra okot adó pontokat találni, főleg a jelzett, történelmietlen, retrospektív módon. Ha a német kultúra olyan, az emlékezet próbáját fél évezreden keresztül kiálló kiemelkedő alakjait, mint Luther sem tisztelheti az utókor, azt nem tudom másnak tekinteni, mint az európai kultúra egy válságtünetének.

A téma kapcsán Nánay Mihály főmunkatársunk nyilatkozott az M5 Ez itt a kérdés című műsorban. Az adás ide kattintva megtekinthető.

Close Bitnami banner
Bitnami