Hetvenhárom évvel ezelőtt alakult meg a Magyar Dolgozók Pártja

2021/07/05

 

A Magyar Dolgozók Pártjának 1948. június 12-i megalakulása a második világháború utáni sztálinista diktatúraépítés egyik legjelentősebb állomása volt. 1947 nyarán a hírhedt kékcédulás választásokkal Rákosiék már egyértelműsítették diktatórikus törekvéseiket, és fokozatosan „leszalámizták” ellenfeleiket. Így következett el 1948 júniusa, Rákosi Mátyás és Szakasits Árpád híres-hírhedt kézfogása. A szociáldemokraták és a kommunisták egyesülésével megszülető MDP egy esztendővel később már a proletárdiktatúra egyetlen pártjaként, az államhatalom kizárólagos birtokosaként működött.

Az a kérdés gyakran megválaszolatlan marad, hogy az 1945–49 között zajló fokozatos kommunista rendszerépítésben milyen jelentőséggel bírt a Rákosi Mátyás által kierőszakolt fúzió. Volt egyáltalán gyakorlati szerepe az új párt megalakulásának? Vagy csupán szimbolikus eseménynek tekinthető, amely jelezte a társadalom felé, hogy a kommunista gőzhenger megállíthatatlanul robog előre? Hogyan gondolkodtak maguk Rákosiék a diktatúra kiépítéséről, milyen terv szerint haladtak a sztálinista rendszer felé?

Többek között ezeket a kérdéseket járta körül Tarján M. Tamás, intézetünk tudományos segédmunkatársa, a debreceni FM90 Campus Rádiónak adott június 14-i interjújában. A beszélgetés az alábbi linken hallgatható vissza: https://soundcloud.com/fm90campus/rendhagyo-tortenelemora-a-campus-reggelben 

Close Bitnami banner
Bitnami