Hogyan foglalták el a központi hatalmak Bukarestet?

2022/01/20

 

Románia az első világháború kezdetén komoly dilemma előtt állt: ha az antant hatalmak mellé áll akkor lehetősége nyílhat a rég vágyott Erdély megszerzésére. Ugyanakkor a központi hatalmak az orosz uralom alatt álló, románok által lakott Besszarábiát, vagyis a mai Moldova területét kínálták Bukarest támogatásért. Románia 1916-ig nem is lépett be a háborúba. Akkor azonban a verduni csata és a Bruszilov-offenzíva pillanatában úgy ítélték meg, hogy eljött az idő az antanthoz való csatlakozáshoz.

Az antant hatalmak a bukaresti titkos szerződésben Romániának ígérték Erdélyt, sőt, a ma Magyarországhoz tartozó alföldi területek keleti részét is, így Bukarest elszánta magát a hadba lépésre. A döntéssel azonban elkéstek: mire augusztusban megindult a román támadás, a központi hatalmak már feltartóztatták az orosz offenzívát, így lehetőségük nyílt erőik átcsoportosítására. A románok néhány tucat kilométer mélységben tudtak csak betörni Erdély területére – így is óriási pánikot keltve –, ezek után azonban megindult az ellentámadás német részről Erich von Falkenhayn tábornok, osztrák–magyar részről pedig Arthur Arz tábornok, vezérkari főnök vezetésével. Ezzel egyidejűleg délről, a szövetséges Bulgária csapatai és – Mackensen tábornagy vezetésével – az ott tartózkodó német erők is támadásba lendültek.

Végül a román támadás éppen olyan gyorsan omlott össze, mint ahogyan megindult. A központi hatalmak a teljes Havasalföldet és Dobrudzsát is megszállták, december 6-án pedig Mackensen tábornagy bevonult Bukarestbe. A román kormány Moldvába menekült, és ott orosz segítséggel védekezett a központi hatalmak offenzívája ellen. Az orosz forradalom után azonban az ellenállás további esélye megszűnt, így 1917 őszén a románok fegyverszünetet kötöttek ellenfeleikkel. Végül 1918 májusában a központi hatalmak megkötötték Romániával a bukaresti különbékét, amellyel a balkáni királyság elismerte, hogy vereséget szenvedett a világháborúban. Más kérdés, hogy a sors váratlan fordulata 1918 őszén ismét Romániának kedvezett…

A téma kapcsán Nánay Mihály, tudományos főmunkatársunk adott interjút a Karc FM-en. A beszélgetés ide kattintva visszahallgatható.

Close Bitnami banner
Bitnami